สวนสุนันทาเร่งสปีดตัดอันดับ QS บูรณาการทำงานทุกหน่วยงาน

๒ กันยายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยชี้ให้เห็นถึงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม เร่งการปฏิบัติงานของคณะทำงานอย่างมีคุณภาพ ณ ผึ้งหวาน รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

Last modified: Tuesday, 4 September 2018, 2:15 PM